3/2023

9 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTO / JULKINEN HANKINTA

Hankinnan tunniste: 428712
Julkaistu Hilmassa: 31.12.2022
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 1.2.2023
Saapuneita tarjouksia määräaikaan mennessä: 6 kpl

Liitteenä hankintailmoitus, tarjousten avauspöytäkirja, vertailutaulukko sekä Cervi Talotekniikka Oy:n ja Sisäilmahuolto Oy Suomen tarjoukset (Liitteet 4a-e).

Hankinnan tavoitteena on hankkia vastuullinen yhteistyökumppani asuin- sekä palvelukiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmien huoltoon. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä, jossa valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Vastuullisuuskriteerinä hankinnassa on käytetty VAV:n yritysvastuuvaatimuksia.

Voittaneet tarjoukset ovat antaneet läntisen Vantaan palvelualueelle Cervi Talotekniikka Oy:n ja itäisen Vantaan palvelualueelle Sisäilmahuolto Oy Suomi. Aluejako oli hankinnassa sama, kuin kiinteistöhuollon hankinnassa. Molempien voittaneiden tarjousten jättäneiden tarjoajien kanssa on pidetty selonottoneuvottelut, joissa on varmistettu tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus.

Sopimuskauden tavoitealkamisaika on 1.4.2023 ja sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tilaajan ja toimittajan ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamisen ajankohta on 1.4.2024

Hankinnassa VAV sitoutuu tilaamaan valittavilta kumppaneilta ilmanvaihtojärjestelmien huoltopalvelut sekä ilmanvaihtolaitteiden suodatinten vaihdot, joiden yhteenlaskettu keskimääräinen vuosihinta on n. 342 000 € (sis. alv), eli n. 0,044 €/m²/kk. Näiden lisäksi kustannuksia tulee ilmanvaihtojärjestelmien vikojen korjaamisesta sekä matkakuluista.

Hankinnassa on lisäksi pyydetty hinnat IV-puhdistuksille ja IV-säädöille, joita ei ole sitouduttu tilaamaan, mutta hankinta mahdollistaa tilaamisen saaduilla hinnoilla.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan hankintasopimukset ilmanvaihtojärjestelmien huollon toteuttamiseksi VAV Yhtymä Oy:n, VAV Asunnot Oy:n, VAV Palvelukodit Oy:n sekä VAV Hoiva-asunnot Oy:n ja Cervi Talotekniikka Oy:n sekä Sisäilmahuolto Oy Suomen välillä.

11 KATSAUS ENERGIANKULUTUKSEEN

Päätös: Merkittiin tiedoksi kiinteistöjohtaja Jukka Aallon esittelemät VAV-konserniyhtiöiden energiat. (Liite 6)

 

Ajankohtaista