5/2023

7 RISKIKARTOITUSRAPORTIN UUDISTUS

VAV-konserni on koostanut uudelleen riskikartoituksensa. (Liite 3) Aiemman kartoituksen riskikokonaisuus arvioitiin loppuvuonna 2022 paikoin epätarkoituksenmukaiseksi, vaikkakin yksittäisiä riskejä sen sisällä olikin päivitetty säännöllisesti. Esimerkiksi toimintaympäristön muutosten ja strategiapäivityksen myötä kokonaisuus kaipasi kokonaisvaltaista uudistusta.

Aiemmassa riskikartoituksessa oli kuvattu 31 riskiä, päivitetyssä versiossa riskejä on 28. Riskejä työstettäessä on pyritty realistiseen, tasapainoiseen, kattavaan ja hallintatoimenpiteiltään ajantasaiseen riskien kokonaiskuvaukseen VAV-konsernissa. Riskikokonaisuutta on työstetty suhteessa uudistetun strategian kokonaisuuteen.

Moni aiemmassa riskikartoituksessa mukana ollut riski on päivitetyssä muodossaan edelleen mukana uudessa versiossa. Aiempaan verrattuna riskityyppien keskinäisiä päällekkäisyyksiä on poistettu (vrt. sama riski ei toistu eri riskityypeissä). Lisäksi yksityiskohtaisista yksittäisistä riskeistä on usein päädytty tarkastelemaan riskin aihealuetta laajemmin. Vahinkotyyppisiä riskejä sekä vastuullisuuteen, hankintoihin ja henkilöstöön liittyviä riskejä on tarkasteltu aiempaa tarkemmin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä VAV-konsernin yhtiöitä koskeva riskikartoitusraportin uudistus.

Ajankohtaista